Dyrektorzy liceum od 1855 do chwili obecnej

Od roku 2008 dyrektorem I LO jest mgr Rafał Łaszkiewicz, a od 2024 wicedyrektorem do spraw edukacyjnych mgr Kamil Grabowski.

Dyrektorzy liceum od 1855 do chwili obecnej

Lista dyrektorów liceum od początku istnienia szkoły
Imię i nazwisko Od Do
Eduard Gustav Schaub 1855 1859
Theodor Bernhard Gunther 1859 1872
Karl Friedrich Menzel 1872 1882
Ernst Traugott Eichner 1883 1902
Ernst Viedt 1902 1919
Wojciech Krajewski 1919 1920
Jan Augustak 1920 1931
Zenon Niedzielski 1931 1932
Józef Czownicki 1932 1939
Jan Mikołajewski 1945 1945
Edward Mańkowski 1945 1951
Mieczysław Zandecki 1951 1953
Roman Mróz 1953 1956
Stanisław Korpalski 1956 1966
Henryk Kaczmarek 1966 1968
Andrzej Krzemiński 1968 1977
Zdzisław Żyliński 1977 2005
Grzegorz Roszak 2005 2007
Krzysztof Śledziński 2007 2007
Rafał Łaszkiewicz 2008   ...