Koło politologiczne

Koło Politologiczne

Interesujesz się polityką, sprawami międzynarodowymi, prawem, konfliktami zbrojnymi lub najnowszą historią? Lubisz działać społecznie i angażować się w pracę z innymi ludźmi? Obserwujesz zmiany zachodzące w otaczającym nas świecie? Jeśli tak, to Koło Politologiczne jest dla Ciebie! Od kilkunastu lat zajęcia pozalekcyjne w ramach tego Koła prowadzi dr Sławomir Drelich, wicedyrektor oraz nauczyciel wiedzy o społeczeństwie i podstaw prawa w naszej szkole.

Podczas zajęć Koła Politologicznego omawiane są następujące zagadnienia:

 • ustrój Rzeczypospolitej Polskiej i polski system prawny,
 • systemy polityczne współczesnych państw świata,
 • wojny i konflikty zbrojne po 1945 r.,
 • polska polityka zagraniczna i stosunki międzynarodowe,
 • ideologie i doktryny polityczne,
 • współczesne partie polityczne i systemy partyjne,
 • podstawowe zagadnienia z zakresu.

 

Zajęcia przeznaczone są dla wszystkich tych, którzy chcą poszerzać swoje zainteresowania dotyczące powyższych obszarów. Jeśli chcesz zdawać maturę rozszerzoną z wiedzy o społeczeństwie, to udział w zajęciach Koła Politologicznego na pewno poszerzy Twoje horyzonty. Jednak jeśli chcesz po prostu lepiej zrozumieć otaczający Cię świat, to również jest to doskonały pomysł.

W ramach zajęć Koła Politologicznego można również przygotowywać się do następujących olimpiad przedmiotowych, tematycznych i interdyscyplinarnych:

 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
 • Olimpiada Wiedzy o Prawie,
 • Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym,
 • Olimpiada Wiedzy o III RP,
 • Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej,
 • Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie,
 • Olimpiada Policyjna.

Koło Politologiczne to jednak nie tylko spotkania w Sali 23 i wykłady prof. Drelicha, to również szereg innych interesujących działań, jak np.:

 • wyjazdy do Sejmu, Senatu i innych organów władzy publicznej,
 • obserwowanie rozpraw w sądzie rejonowym i okręgowym,
 • spotkania z politykami, sędziami, prokuratorami, wykładowcami i działaczami społecznymi,
 • edukacyjne wycieczki zagraniczne (jak dotychczas: Litwa, Łotwa, Węgry, Słowacja, Austria, Grecja, Serbia, Ukraina),
 • udział w wykładach na uniwersytetach i w instytucjach zewnętrznych,
 • organizacja szkolnych prawyborów,
 • udział w debatach oksfordzkich i przygotowywanie turniejów debatanckich.

 

Dołącz do nas!