Koło historyczne

Koło Historyczne

Koło Historyczne skierowane jest do wszystkich uczniów zainteresowanych historią powszechną, losami Polski oraz dziejami Kujaw. W czasie spotkań pracujemy nad:

 • redagowaniem prac historycznych pod kątem przygotowań do matury na poziomie rozszerzonym oraz olimpiad przedmiotowych i konkursów tematycznych;
 • podstawowymi zagadnieniami z epok historycznych: starożytności, średniowiecza, nowożytności, XIX wieku i XX wieku;
 • naukami pomocniczymi historii – weksylologią, dyplomatyką, genealogią, geografią historyczną, heraldyką, falerystyką, numizmatyką, sfragistyką;
 • historią wojskowości – architekturą obronną, bronią białą i palną, bitwami i kampaniami wojennymi, jednostkami wojskowymi;
 • analizą źródeł historycznych;
 • historią lokalną;
 • historią parlamentaryzmu w Polsce.

W ramach Koła przygotowujemy się także do olimpiad przedmiotowych, olimpiad tematycznych i konkursów z historii:

 

 • Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej;
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”;
 • Olimpiady Solidarności;
 • Olimpiady Wiedzy Historycznej;
 • Olimpiady Mediewistycznej;
 • Konkursu „Polska-Węgry – Historia Przyjaźni”;
 • Konkursu „Polska-Szwecja między rywalizacją i współpracą”.

Koło Historyczne prowadzone jest przez dra Łukasz Wróbla. Zajęcia odbywają się co tydzień, w czwartki od godziny 15.10 do 16.45 w sali numer 13. Wszelkie pytania proszę kierować bezpośrednio do opiekuna Koła albo na adres mailowy: luka.wrobel@gmail.com

 

Zapraszamy!