Koła zainteresowań

Nieważne dlaczego przychodzisz. Ważne dlaczego zostajesz.

Praca w kole naukowym jest najprostszym sposobem na zdobycie wiedzy wykraczającej poza podstawy, z jakimi zapoznasz się na lekcjach. Atmosfera wzajemnej mobilizacji, bliski – często partnerski – kontakt z nauczycielem, dostęp do zaplecza, jakim dysponuje szkoła (przyrządy, odczynniki, literatura), ułatwiają realizację pasji i zainteresowań, a niekiedy pomagają odnaleźć „właśnie to”, czym będziesz zajmował się w życiu.

„Ubocznym” efektem pracy w kołach są sukcesy w konkursach i olimpiadach. Warto pamiętać, że finalista (laureat) olimpiady otrzymuje z danego przedmiotu ocenę celującą na maturze i jest przyjmowany na wybrany (pokrewny) kierunek studiów bez względu na wyniki matury.