Zarządzenie nr 2/2024

Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie KRYTERIÓW I ZASAD REKRUTACJI na rok szkolny 2024/2025   Zarządzenie nr 2/2024 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie KRYTERIÓW I ZASAD […]

ZARZĄDZENIE NR 4/2023 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024.

ZARZĄDZENIE NR 4/2023 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu  w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024.    Zgodnie z par. 5.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 […]

Zarządzenie nr 2/2023

Zarządzenie nr 2/2023 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi  w Inowrocławiu  z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie KRYTERIÓW I ZASAD REKRUTACJI na rok szkolny 2023/2024 1. Podstawa prawna rekrutacji: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) Zarządzenie Nr […]

ZARZĄDZENIE NR 5/2022

ZARZĄDZENIE NR 5/2022 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023. Zgodnie z par. 5.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. […]

Zarządzenie nr 2/2022

Zarządzenie nr 2/2022 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi  w Inowrocławiu  z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie KRYTERIÓW I ZASAD REKRUTACJI na rok szkolny 2022/2023 Zarządzenie dyrektora w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2022-2023

ZARZĄDZENIE NR 5/2021

Inowrocław,29.09.2021 r.   ZARZĄDZENIE NR 5/2021 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu  w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022.     Zgodnie z par. 5.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. […]

Zarządzenie nr 1/2021

Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi  w Inowrocławiu  z dnia 11.02.2021 r. w sprawie KRYTERIÓW I ZASAD REKRUTACJI na rok szkolny 2021-2022(*.pdf) wniosek do I klasy dwujęzycznej lingwistycznej

Komunikat Dyrektora Szkoły:

“Na prośbę Rady Rodziców raz jeszcze przypominam wszystkim rodzicom i prawnym opiekunom naszych uczniów, że zgodnie z obowiązującą w szkole procedurą nie należy wysyłać do szkoły uczniów chorych oraz zdradzających objawy chorobowe – takie jak podwyższona temperatura, kaszel, katar, złe samopoczucie, bóle stawów itp. Ponownie też apeluję do rodziców, opiekunów, a także do uczniów już […]

ZARZĄDZENIE NR 10/2020

Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021. dni wolne 2020-2021 zarządzenie

PROCEDURA OBOWIĄZUJĄCA PODCZAS EGZAMINÓW MATURALNYCH

PROCEDURA OBOWIĄZUJĄCA PODCZAS EGZAMINÓW MATURALNYCH      W I LO IM. JANA KASPROWICZA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI  W INOWROCŁAWIU  W SESJI WIOSENNEJ 2020 R. Egzaminy maturalne odbywają się począwszy od dn. 8.06.2020 r. i trwają do 29.06.2020 r. Harmonogram szczegółowy dostępny jest na stronie CKE oraz OKE w Gdańsku. W egzaminach biorą udział abiturienci zdrowi, bez objawów chorobowych, […]