Szkoła bez przemocy

Społeczność szkolna naszego LO przystąpiła do realizacji zadań w ramach ogólnopolskiego programu społecznego – „Szkoła bez przemocy”. W ramach programu część nauczycieli, uczniowie i ich rodzice wezmą udział w zajęciach psychoedukacyjnych w zakresie rozpoznawania różnych przejawów agresji i przemocy wśród w młodzieży i zapobiegania im. Szkolny Klub Wolontariatu zaprezentuje swoje działania i zachęci innych uczniów […]