AktualnościZ Życia Szkoły

Wykaz kandydatów, którzy zaliczyli sprawdzian uzdolnień językowych

Wykaz kandydatów, którzy zaliczyli sprawdzian uzdolnień językowych i przechodzą do kolejnego etapu rekrutacji do szkoły (konieczne jest wypełnienie wniosku elektronicznego w aplikacji VULCAN do 10.07.2020 r. i przyniesienie podpisanego wniosku do sekretariatu szkoły).

Szczegółowe informacje o ilości punktów dostępne w sekretariacie szkoły.