Osiągnięcia

“Sukces zdolnej pierwszoklasistki”

Julia Rosa z klasy I i zajęła pierwsze miejsce w Konkursie Wiedzy o Społeczeństwie organizowanym przez Instytut Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Konkurs dotyczył zagadnień samorządności w Polsce i polegał na napisaniu pracy pt. “Województwo jako jednostka podziału terytorialnego oraz przestrzeń rozwoju regionalnego w opinii młodzieży ze szczególną perspektywą województwa kujawsko-pomorskiego”. Julia musiała wykorzystać do pracy źródła naukowe oraz własne obserwacje.
Opiekunem merytorycznym uczennicy jest prof. Maciej Wasielewski.
Gratulujemy serdecznie!