Zarządzenia

Zarządzenie nr 9/2020

Zarządzenie nr 9/2020
Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza
z Oddziałami Dwujęzycznymi  w Inowrocławiu
 z dnia 20.05.2020 r. w sprawie

KRYTERIÓW I ZASAD REKRUTACJI

na rok szkolny 2020/2021

Kryteria rekrutacji 2020-2021