AktualnościZ Życia Szkoły

Drodzy Maturzyści!

W dniu dzisiejszym kończycie zajęcia dydaktyczne. Niestety stan epidemii i obowiązkowa izolacja nie pozwalają nam wspólnie cieszyć się ostatnim dniem Waszej nauki w szkole. Nie zrobimy dziś też w auli tradycyjnej odprawy przed nadchodzącymi egzaminami maturalnymi, nie wydamy Wam dokumentów, które składaliście trzy lata temu, rekrutując się do szkoły. W sekretariacie szkoły nikt nie usłyszy dzisiaj salw śmiechu, towarzyszących zwykle oglądaniu Waszych zdjęć sprzed trzech lat. Ten rok jest inny… W długiej, 165-letniej historii naszej szkoły nie znajdziecie podobnej sytuacji. Miejmy jednak nadzieję, że dane Wam będzie przystąpić do egzaminów maturalnych w późniejszym terminie. My zaś dołożymy wszelkich starań, aby odbyły się one w bezpiecznych warunkach i dobrej atmosferze.
W dniu 22 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej, podczas którego dokonaliśmy klasyfikacji końcowej Waszego rocznika. Wszystkim, którzy ukończyli szkołę serdecznie gratuluję. Wyniki klasyfikacji, które znacie, które są dostępne w dzienniku elektronicznym, mówią same za siebie! Dysponujecie ogromnym potencjałem – jestem przekonany, że mimo wielu przeciwności jesteście też świetnie przygotowani do egzaminów maturalnych. Pragniemy, zgodnie z wieloletnią tradycją, przygotować dla Was uroczysty komers, gdzie podsumujemy Wasze osiągnięcia, wręczymy w obecności rodziców i gości świadectwa, liczne nagrody i wyróżnienia, w tym tytuły: „Primus inter Pares”, „Humanista Roku”, który otrzyma nagrodę im. Szymona Prusa, „Sportowiec Roku”. Zamierzamy też wyróżnić i nagrodzić dużą grupę olimpijczyków, a także wręczyć Medale Szkoły najwybitniejszym tegorocznym absolwentom. Chcemy też rozdać doroczne wydawnictwa wszystkim absolwentom rocznika 2020. O terminie i formie komersu poinformujemy niezwłocznie, gdy tylko będzie to możliwe.
Wszystkich abiturientów pragnę poinformować, że zachowujecie status uczniów – w tym ubezpieczenie zdrowotne, ważność legitymacji szkolnych, zniżki w komunikacji – do dnia 30 września br. Włącznie. Nie musicie się zatem nigdzie rejestrować jako tegoroczni absolwenci. Wasze świadectwa ukończenia liceum zostaną zdeponowane w szkole. Jeśli komuś w procesie rekrutacji (dotyczy uczelni wyższych prowadzonych przez MON i MSWiA) będzie potrzebne wcześniej takie świadectwo – można, począwszy od dzisiaj, odebrać je w sekretariacie szkoły, po uprzednim, telefonicznym umówieniu się na jego odbiór. Możemy przesłać także skan świadectwa. Na dzisiaj wiemy jednak, że wszystkie uczelnie wyższe, również tzw. „mundurowe”, wstrzymały proces rekrutacji. Spodziewany termin jej wznowienia to sierpień – wrzesień br. Odprawa i instruktaż przed egzaminami maturalnymi odbędzie się w formie zdalnej, w terminie uzależnionym od decyzji Ministra Edukacji Narodowej – proszę oczekiwać komunikatu na szkolnym FB.
Pozdrawiam Was serdeczne, także w imieniu Waszych Wychowawców i Nauczycieli. Życzę zdrowia, pomyślności i jednocześnie pragnę, abyście mądrze, pożytecznie wykorzystali czas, jaki dzieli Was od egzaminów maturalnych.

Rafał Łaszkiewicz