OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Laury w konkursie na referat o astronomii

Uczeń klasy I g mat-fiz-inf Mikołaj Tomczak został laureatem drugiego miejsca finału LXVI Wojewódzkiego Konkursu na Referat z Zakresu Astronomii i Astronautyki. Zawody finałowe odbyły się 2 marca 2020 r. w Toruniu. Mikołaj przedstawił wyniki swojej pracy badawczej w referacie pt. Zastosowanie telefonu komórkowego w szkolnych obserwacjach astronomicznych. Zakwalifikował się tym samym do finału XLVI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Seminarium Astronomicznego, które odbędzie się w Grudziądzu.Opiekunem merytorycznym ucznia jest nauczyciel fizyki prof. Eugeniusz Mikołajczak.