Z Życia Szkoły

Upamiętniono ofiary wojny i stalinowskich represji

3 marca w naszej szkole odbyła się niecodzienna uroczystość. Na drugim piętrze, koło szkolnej auli, odsłonięto dwie tablice poświęcone ofiarom represji stalinowskich oraz poległym i zamordowanym w czasie II wojny światowej wychowankom i nauczycielom Liceum Jana Kasprowicza. Tablice ufundowane zostały przez Instytut Pamięci Narodowej w ramach ogólnopolskiej akcji „Polsce – wierni”. Odsłonięcia dokonali Starosta Inowrocławski Wiesława Pawłowska oraz Dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku prof. Mirosław Golon. Tablice zostały poświęcone przez naszego katechetę o. Piotra Okroja, a wiązanki pod nimi złożyli zaproszeni goście i przedstawiciele kasprowiczowskiej społeczności – Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków oraz Samorządu Uczniowskiego.
Drugą część uroczystości stanowiła sesja popularnonaukowa, poświęcona upamiętnieniu wydarzeń historycznych oraz ofiar hitlerowskiego i stalinowskiego terroru wśród kasprowiczan. Wśród słuchaczy byli zaproszeni goście oraz uczniowie wybranych klas. Słowo wstępne wygłosiła Pani Starosta Wiesława Pawłowska, a sesję prowadził prof. Łukasz Wróbel.
W pierwszym wykładzie prof. Mirosław Golon przedstawił ogólny zarys sytuacji ziem polskich i Polaków pod niemiecką okupacją, a następnie pod panowaniem prosowieckiego komunistycznego reżimu. Zaprezentował też szkicowo niepodległościowy ruch oporu wobec tych dwóch totalitaryzmów. Dwa następne wykłady tyczyły się funkcjonowania naszej szkoły w tym okresie. Edmund Mikołajczak – były nauczyciel Liceum, a zarazem Honorowy Obywatel Miasta Inowrocławia – wygłosił referat: „Nauczyciele i wychowankowie Kasprowicza – ofiary II wojny światowej”, a Filip Głowacki – uczeń klasy III e – referat: „Liceum Kasprowicza w czasach stalinowskich”. Wykład kończący: „Pamięć historyczna w murach Gimnazjum i Liceum Jana Kasprowicza” zaprezentował Dyrektor Liceum Rafał Łaszkiewicz.
Swoiste podsumowanie sesji zaprezentował dziekan Wydziału Nauk Historycznych UMK w Toruniu prof. Stanisław Roszak, który wyraził nadzieję, że zaprezentowane wykłady nie tyle będą stanowić wyzwanie dla pamięci słuchaczy, ile przyczynią się do wytworzenia pewnego poziomu świadomości historycznej i autoidentyfikacji kulturowej i narodowej.
Uroczystości uzupełnia wystawa „Zapomniane ogniwo”, prezentująca antykomunistyczne organizacje młodzieżowe na ziemiach polskich w latach 1944/1945-1956. Najistotniejszą tablicą z tej wystawy stanowi dla kasprowiczan ta poświęcona byłemu uczniowi Liceum Jerzemu Stoberowi, skazanemu przez stalinowski reżim na dożywocie (złagodzone później na 15 lat więzienia) za działalność w strukturach podziemnego Stronnictwa Narodowego. Wystawa będzie jeszcze przez parę dni dostępna do zwiedzania na korytarzach naszej szkoły.