WycieczkiZ Życia Szkoły

Z przyrodą za pan brat

28 lutego uczniowie klasy III c medycznej wraz z biologiem prof. Anną Pędzich-Kuszel oraz wychowawcą prof. Norbertem Kwiatkowskim wybrali się do Bydgoszczy na Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Kolejny raz wzięli tam udział w projekcie POWER „Z przyrodą za pan brat”. Warto przypomnieć, że do udziału w tym projekcie nasza szkoła dostała zaproszenie od prodziekan dr Magdaleny Trojankiewicz, a to dzięki osiągnięciom uczniów Kaspra w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej na przestrzeni wielu lat.
Pierwszym punktem piątkowego spotkania były dwa wykłady. Pierwszy to “Wpływ wysiłku fizycznego na mechanizmy odpornościowe”, wygłoszony przez prof. UKW dr. hab.Wiesława Krumrycha. Najważniejszy wniosek z tego wykładu – ważny także dla nas wszystkich – brzmi: umiarkowany wysiłek działa stymulująco na sprawność układu odpornościowego, więc bądźmy aktywni. �:) Drugi wykład pt. “Biotechnologia XXI wieku – zadania i perspektywy” przedstawił dr hab. Grzegorz Kłosowski. Mówił on o technikach stosowanych współcześnie w biotechnologii i wykorzystaniu jej we wszystkich dziedzinach życia.
W kolejnej części spotkania na Uniwersytecie nasi uczniowie wzięli udział w warsztatach laboratoryjnych. Pierwsze – “Jak działają zmysły” – prowadzone były przez mgr Iwonę Ałtyn. Młodzież miała możliwość sprawdzania różnego rodzaju bodźców na własnych organizmach, począwszy od narządu smaku po receptory dotyku. Podczas drugich – “Mleko – co o nim wiemy?” – mgr Katarzyna Rosita-Łubiech przedstawiła rodzaje mleka dostępne na rynku i ich właściwości, a następnie pomogła młodzieży w przygotowywaniu pożywek do posiewów bakteryjnych.
Duży walor edukacyjny zajęć na pewno przyda się “na ostatniej prostej” intensywnych przygotowań do matury. Szczególnie cenny dla młodzieży był jak zwykle czynny udział w zajęciach laboratoryjnych, jako że biologia jest przedmiotem eksperymentalnym.