AktualnościZ Życia SzkołyZarządzenia

Zarządzenie nr 4/2019

Inowrocław, 26.09.2019 r.

Zarządzenie nr 4/2019
Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020

1. Zgodnie z par. 5.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, zarządza się, co następuje: dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 będą:

  • 4 maja 2020 r. – dla uczniów kl. I – II liceum (egz. maturalny z j. polskiego)
  • 5 maja 2020 r. – dla uczniów kl. I – II liceum (egz. maturalny z matematyki)
  • 6 maja 2020 r. – dla uczniów kl. I – II liceum (egz. maturalny z j. angielskiego)
  • 12 czerwca 2020 r. – dla uczniów kl. I – II liceum

2. W dniu 12.06.2020 r. dla uczniów wymagających opieki szkoła zorganizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze. Uczniowie zamierzający wziąć w nich udział proszeni są o złożenie stosownej deklaracji w sekretariacie szkoły na tydzień przed terminem dnia wolnego od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. (do wiadomości rodziców i prawnych opiekunów uczniów podaje się za pośrednictwem strony: WWW.kasprowicz.az.pl ))

Dyrektor Szkoły
Rafał Łaszkiewicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *