AktualnościOsiągnięciaZ Życia Szkoły

Stypendium UJ dla Pawła Daroszewskiego

25 września w budynku Collegium Novum w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów Laureatom Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jedną z sześciu osób wyróżnionych przez Kapitułę Stypendium jest nasz tegoroczny absolwent Paweł Daroszewski, laureat przyznawanej przez nasze Liceum Nagrody im. Szymona Prusa dla Najlepszego Humanisty. Uzyskane w czerwcu stypendium pozwoliło Pawłowi podjąć studia na wybranym przez siebie kierunku w ramach indywidualnego planu studiów pod merytoryczną opieką pracownika naukowego UJ. Stypendyści UJ zapewnione mają także miejsce w uczelnianym akademiku i wsparcie finansowe. Celem Stypendium jest poszukiwanie najzdolniejszych przedstawicieli młodego pokolenia, których różnorodne talenty wykraczają poza sztywne ramy oceny oraz wspieranie ich dalszego rozwoju z poszanowaniem wolności twórczej i indywidualizmu każdego z nich, w ten sposób, by dołączyli oni do grona najwybitniejszych absolwentów swojej Alma Mater.