AktualnościZ Życia Szkoły

Rok szkolny 2018/19 i gimnazjum przeszły do historii

19 czerwca, oprócz zwyczajowego zakończenia roku szkolnego, w naszej szkole miało miejsce wydarzenie szczególne. Swą trzyletnią naukę zakończył ostatni, szósty rocznik gimnazjalistów, zamykając ośmioletni okres istnienia przy Liceum Jana Kasprowicza Gimnazjum Dwujęzycznego. W tym czasie przewinęło się przez nie 186 uczniów – w większości wybitnie uzdolnionych i kreatywnych, którzy swoimi licznymi sukcesami w olimpiadach i konkursach, swą niespożytą energią i zapałem istotnie wzbogacali życie naszej kasprowiczowskiej społeczności. Większość dotychczasowych absolwentów Gimnazjum kontynuowała lub kontynuuje naukę w Liceum Kasprowicza, dalej osiągając znaczne sukcesy edukacyjne, olimpijskie i sportowe. Tegoroczni absolwenci Gimnazjum swoimi dokonaniami ukoronowali dzieje kasprowiczowskich klas gimnazjalnych. Nie sposób tu teraz wyliczyć ich wszystkich sukcesów w licznych konkursach i olimpiadach – ich szczegółowy wykaz zajmuje aż cztery strony w wydawnictwie pamiątkowym „Absolwenci 2019”. Wypada jednak wymienić jedną uczennicę – Natalię Płuciennik, której sukcesy naukowe zapewniły honorowy tytuł Najlepszego Gimnazjalisty „Amicus Scientiae”. Swoistymi „wisienkami na torcie” są tegoroczne doskonałe wyniki egzaminów gimnazjalnych (nie mamy jeszcze danych porównawczych, ale prawdopodobnie jedne z najwyższych w województwie) oraz średnia ocen klasy na koniec roku – 5,0!