AktualnościOsiągnięciaZ Życia Szkoły

Jesteśmy trzeci w województwie!

Bartosz Lusiak (kl. III e) – laureat I m-ca w LX Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, laureat IV m-ca w XLV Olimpiadzie Historycznej, finalista XLV Olimpiady Geograficznej i finalista XII Olimpiady Przedmiotowej “Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego”

Paweł Daroszewski (kl. III e) – laureat V m-ca w LX Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Jakub Bednarski (kl. III b) – finalista XLV Olimpiady Geograficznej

Klaudia Brzozowska (kl. I a) – finalistka XVII Olimpiady Znajomości Afryki

Jakub Galkowski (kl. II e) – finalista XXIX Olimpiady Teologii Katolickiej

Anita Graczyk (kl. I c) – finalistka XLIX Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Urszula Ordon (kl. II c) – finalistka XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

Dominik Rydz (kl. II c) – finalista XVII Olimpiady Znajomości Afryki

Jakub Sucharski (kl. II e) – finalista XXIX Olimpiady Teologii Katolickiej

Kamil Szałecki – finalista XXI Olimpiady Wiedzy o Prawie

Kurator wręczył również dyplomy opiekunom merytorycznym uzdolnionych uczniów: Sławomirowi Drelichowi (przygotował dwóch laureatów – w tym jednego podwójnego – i dwóch finalistów), Andrzejowi Podbielskiemu (dwóch finalistów), ks. Marcinowi Przybylskiemu (dwóch finalistów), Agnieszce Zielińskiej (dwóch finalistów), Annie Pędzich-Kuszel i Annie Wesołowskiej