AktualnościOsiągnięciaZ Życia Szkoły

Kaspry 2019

Zainteresowanie konkursami było jak zwykle bardzo duże, co cieszy organizatorów. „Kaspry”, które mają spory zasięg, bo przecież powiatowy, regionalny, a nawet wojewódzki, promują osiągnięcia uczniów, ich nauczycieli i szkół, a także umożliwiają wyłonienie najlepszych biologów, chemików, matematyków, germanistów, historyków i wosowców wśród uczniów w regionie.

Warto dodać, że wszystkie konkursy odbyły się pod honorowym patronatem Starosty Inowrocławskiego – Pani Wiesławy Pawłowskiej, a „Kasper Matematyczny” dodatkowo pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pana Piotra Całbeckiego.

We wtorek 28 maja odbyła się wielka gala laureatów i finalistów tychże konkursów. Podczas uroczystości nagrodzonych zostało 148 uczniów szkół podstawowych i klas trzecich gimnazjalnych nie tylko z naszego powiatu, ale także innych powiatów naszego województwa. Uhonorowanych zostało również 81 ich opiekunów merytorycznych, z których 16 nagrodzono za najlepsze wyniki ich podopiecznych. Nagrody wręczali zaproszeni goście: Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dariusz Kurzawa, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Elżbieta Piniewska, Zastępca Prezydenta Miasta Inowrocławia Ewa Witkowska, Przewodniczący Rady Miejskiej Janikowa Grzegorz Czerwiński, Naczelnik Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia Powiatu Inowrocławskiego Beata Kowalska, Prezes Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum Jana Kasprowicza Henryk Okoński oraz Dyrektor Liceum Jana Kasprowicza Rafał Łaszkiewicz.

Galę, którą poprowadzili Laura Zielińska (II b) i Jakub Muszalski (II c), urozmaicona była występami naszych uczniów: wokalnym – Olga Gwizdała (II a) z akompaniamentem Oskara Falkowskiego (I c) – i tanecznym
– Mateusz Matłoka (II e) z Martą Myślińską (gościnnie). Na koniec uroczystości wszyscy uczestnicy i goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.
Mamy nadzieję, że wśród finalistów i laureatów tegorocznych „Kasprów” znajdują się przyszli uczniowie naszego Liceum.

Organizatorzy konkursów serdecznie dziękują sponsorom gali:

– panu Piotrowi Całbeckiemu – Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

– pani Wiesławie Pawłowskiej – Staroście Inowrocławskiemu,

– panu Ryszardowi Brejzie – Prezydentowi Miasta Inowrocław,

– panu Grzegorzowi Czerwińskiemu – Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Janikowie,

– panu Marcinowi Filipiakowi – Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia,

– Instytutowi Pamięci Narodowej z Delegaturą w Bydgoszczy,

– panu Arturowi Chęsemu – Prezesowi Zarządu Drukarni POZKAL,

– panom Piotrowi i Maciejowi Jóźwiakom – właścicielom Piekarni i Ciastkarni Jóźwiakowie,

– pani Beacie Pakulskiej – właścicielce Piekarni „Piekuś”,

– Radzie Rodziców przy I Liceum Ogólnokształcącym w Inowrocławiu.