AktualnościZ Życia Szkoły

Zmarł nasz absolwent prof. Jacek Namieśnik

14 kwietnia zmarł Jacek Namieśnik, profesor nauk chemicznych, rektor Politechniki Gdańskiej, absolwent naszego Liceum – matura 1967. Jeszcze 21 marca nasza młodzież miała okazję spotkać się z Nim podczas drzwi otwartych na PG, kiedy to wygospodarował czas specjalnie dla delegacji swojej ukochanej szkoły, z którą przez całe lata utrzymywał przyjacielski kontakt. Ostatnio gościł u nas podczas zjazdu absolwentów w 50-lecie matury w 2017 r.
Zaraz po ukończeniu “Kasprowicza” Jacek Namieśnik rozpoczął studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Całą pracę zawodową związał z tą właśnie uczelnią: w 1978 r. uzyskał tam stopień doktora nauk chemicznych, w 1985 r. – doktora habilitowanego, a w 1996 r. – profesora nauk chemicznych. W latach 1990-96 pełnił funkcję prodziekana ds. kształcenia Wydziału Chemicznego PG, a w latach 1996-2002 i 2005-2012 – dziekana tegoż wydziału. Od 2016 r. wybrany został rektorem PG. Kadencja miała trwać do 2020 r….
Prof. J. Namieśnik pozostawił po sobie bogaty dorobek, a jego działalność naukowa wykraczała daleko poza rodzimą uczelnię. Na zawsze pozostanie też w naszej pamięci – jako wybitny absolwent i wspaniały człowiek. Cześć Jego pamięci!