AktualnościOsiągnięciaZ Życia Szkoły

Kolejne sukcesy młodych geografów

Informujemy o kolejnych osiągnięciach uczniów naszego Liceum w konkursach i olimpiadach z dziedziny geografii. Do etapu centralnego Olimpiady o Diamentowy Indeks Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie dostali się Jakub Bednarski (III b) oraz Bartosz Lusiak (III e); do etapu centralnego Konkursu Politechniki Warszawskiej Wiedzy o Gospodarce Przestrzennej “Zaplanuj swoją przestrzeń” (nagrodą jest indeks na kierunek gospodarka przestrzenna) – Jakub Bednarski i Dominik Zwierzykowski (obaj III b); do etapu centralnego Konkursu Geoinformatycznego (nagrodą jest indeks na kierunek geoinformatyka) – Dominik Zwierzykowski. Natomiast 6 kwietnia trójka uczniów naszej szkoły – Wiktoria Gralak (II e) oraz ponownie Jakub Bednarski i Dominik Zwierzykowski – będzie walczyć w finale Wielkiego Testu Wiedzy Geograficznej organizowanego przez Wydział Nauk o Ziemi UMK (nagrodą są indeksy na ten wydział).
Opiekę merytoryczną nad naszymi geografami sprawuje prof. Andrzej Podbielski.