AktualnościZ Życia Szkoły

Społeczno-prawni raz jeszcze!

26 stycznia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbył się etap okręgowy Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Naszą szkołę reprezentowało sześciu uczniów klas społeczno-prawnych. Uczestnicy etapu rozwiązywali test wiedzy oraz odpowiadali ustnie przed komisją składającą się z bydgoskich politologów. Nasi uczniowie wykazali się znajomością zagadnień z wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym, a także akademicką wiedzą na temat specyfiki politycznej, społecznej i gospodarczej krajów sąsiadujących z Polską. Trzech naszych uczniów kl. III e: Paweł Daroszewski, Bartosz Lusiak i Kamil Kalka uzyskało awans do etapu centralnego. Znaleźli się wśród pięciu najlepszych w województwie i w kwietniu na Uniwersytecie Warszawskim będą walczyć o tytuły laureatów oraz zwolnienie z matury z wos-u. Opiekunem uczniów jest prof. Sławomir Drelich.