AktualnościZ Życia Szkoły

Zmarł były dyrektor Andrzej Krzemiński

Andrzej Stanisław Krzemiński (ur. 11 VII 1935 Inowrocław), mgr wychowania fizycznego, działacz polityczny i społeczny. W 1953 roku zdał maturę w Liceum Jana Kasprowicza, w 1958 roku ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie, a w 1972 roku pedagogikę na Uniwersytecie Gdańskim. Od 1953 roku pracował w inowrocławskiej oświacie (Szkoła Podstawowa nr 7, Szkoła Podstawowa nr 6, Technikum Ekonomiczne), w łatach 1964-1968 był zastępcą inspektora szkolnego, a w latach 1968-1977 dyrektorem Liceum Jana Kasprowicza (pierwszy w dziejach dyrektor będący wcześniej uczniem szkoły). Uczył jednocześnie propedeutyki nauki o społeczeństwie oraz higieny, opiekował się Kołem Młodych Racjonalistów. Dał się poznać jako sprawny organizator, który rozbudował szkołę, m.in. o nową salę gimnastyczną. Rozwinął ruch olimpijski. W 1977 roku przeszedł do pracy w aparacie partyjnym (KM PZPR w Inowrocławiu), będąc przez 4 lata adiunktem w Międzywojewódzkiej Szkole Partyjnej w Bydgoszczy, a następnie, od stycznia 1982 roku do września 1983 roku, zastępcą kierownika Wydziału Nauki, Oświaty i Kultury KW PZPR w Bydgoszczy. Przez kolejne 6 lat piastował stanowisko wiceprezydenta Inowrocławia, a we wrześniu 1989 roku objął wychowawstwo w Państwowym Domu Dziecka w Jaksicach. Był członkiem-założycielem Kujawskiego Stowarzyszenia Obywatelskiego „Nasz Region” i w 2002 roku został radnym Rady Miejskiej Inowrocławia z listy tego ugrupowania. W 2006 roku uzyskał mandat ponownie. Działał w Lidze Obrony Kraju (przewodniczący oddziału miejskiego) i Towarzystwie Krzewienia Kultury Świeckiej (przewodniczący Zarządu Miejskiego). Uprawiał i propagował kulturę fizyczną i sport, zwłaszcza łyżwiarstwo i hokej na lodzie. Wybrany politykiem roku 2003 w plebiscycie „Expressu Inowrocławskiego”.