AktualnościZ Życia Szkoły

Jesteśmy ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2019!

Z ogromną satysfakcją informujemy, że w tegorocznym rankingu szkół średnich przygotowywanym i publikowanym przez „Perspektywy” nasza szkoła znalazła się na 174. miejscu w Polsce i tym samym otrzymała tytuł ZŁOTEJ SZKOŁY 2019 przyznanej dwustu najlepszym liceom w kraju. W województwie kujawsko-pomorskim Liceum Kasprowicza zajęło 6 miejsce i znajduje się wśród najlepszych placówek edukacyjnych regionu. W skali powiatu inowrocławskiego zajęliśmy miejsce pierwsze. Należy też podkreślić nasze świetne miejsce w rankingu olimpijskim – w skali całego kraju ulokowaliśmy się na 60 pozycji!
Głównym czynnikiem branym pod uwagę w rankingu ogólnym jest obecnie średni wynik z matur wybieranych jako przedmiot dodatkowy (45%), w drugiej kolejności analizowane są sukcesy olimpijskie – liczba tytułów w przeliczeniu na liczbę uczniów (30%) i wreszcie wyniki matur z przedmiotów obowiązkowych (25%).