AktualnościZ Życia Szkoły

Spotkanie z radcą prawnym

15 listopada uczniowie klas społeczno-prawnych oraz klasy III d spotkali się w auli szkolnej z absolwentem naszej szkoły, a obecnie radcą prawnym panem Dawidem Owczarczakiem.
W pierwszej części swojego wystąpienia pan Owczarczak przedstawił charakterystykę studiów prawniczych i aplikacji oraz różnych ścieżek prawniczej kariery zawodowej. Druga część była poświęcona analizie pojęcia kontratypu, czyli okoliczności wyłączającej karną bezprawność czynu. Przedstawione zostały zarówno kontratypy kodeksowe (przede wszystkim działanie w ramach uprawnienia, obrona konieczna, stan wyższej konieczności), jak i pozakodeksowe (np. zwyczaj czy ryzyko sportowe).