AktualnościZ Życia Szkoły

Zmiana nazwy naszej szkoły

21 września Rada Powiatu Inowrocławskiego podjęła uchwałę o zmianie nazwy szkoły. Oficjalna nazwa Kaspra będzie teraz brzmieć: I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu. Sformułowanie “z oddziałami dwujęzycznymi” nie jest na wyrost, albowiem już teraz w naszej placówce funkcjonują dwie takie klasy licealne oraz ostatnia wygaszanego Gimnazjum Dwujęzycznego, a w maju przyszłego roku pierwsi nasi licealiści przystąpią do matury dwujęzycznej.
Dotychczasowa oficjalna nazwa naszej szkoły – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Inowrocławiu – trafia teraz do lamusa historii, a tablica z tą nazwą do szkolnego muzeum.