AktualnościZ Życia Szkoły

Współpraca szkół na niwie germanistyki

17 maja gościliśmy w naszej szkole grupę uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Inowrocławiu. Było to spotkanie inaugurujące partnerską współpracę w zakresie języka niemieckiego pomiędzy I LO im. J. Kasprowicza a SP nr 8 im. 4 Kujawskiego Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, którego inicjatorkami są ze strony naszej szkoły prof. Lilianna Stefańska, a ze strony SP8 p. Renata Sieradzka.
W ramach cyklicznych spotkań odbywać się będą wspólne lekcje otwarte, pozwalające uczniom poznawać ciekawe aktywizujące metody nauki języka niemieckiego, a także dające możliwość mentorskiej opieki licealistów nad ich młodszymi koleżankami i kolegami ze szkoły podstawowej. Uczniowie klasy II D zaangażowani w projekt będą także pozalekcyjnie służyć pomocą uczniom z SP8, np. objaśniając zagadnienia gramatyczne lub udzielając wskazówek przy odrabianiu zadań domowych. W tym celu powstała grupa na Facebooku moderowana przez uczniów. Celem współpracy jest także wymiana doświadczeń metodycznych między nauczycielami, integrowanie młodzieży z różnych grup wiekowych oraz promocja nauki języka niemieckiego. Nauka poprzez wspólne działanie, pracę w mieszanych grupach wiekowych a także poprzez wspólną zabawę ma ukazać przyjemny aspekt edukacji i pomóc w przełamaniu bariery językowej.
Na jednych z zajęć pt. “Digital-Deutsch” przy okazji dobrej zabawy uczniowie poznali najważniejsze słownictwo z zakresu nowoczesnych technik komputerowych. Z niecierpliwością czekamy na następne spotkanie planowane na czerwiec.