AktualnościOsiągnięciaZ Życia Szkoły

Bezprecedensowy sukces matematyczny gimnazjalistki

Uczennica naszego gimnazjum Edyta Rozczypała wzięła udział 17 marca w Warszawie w ogólnopolskich zawodach matematycznych III stopnia XIII Olimpiady Matematycznej Juniorów (OMJ). Musiała zmierzyć się z pięcioma finałowymi zadaniami otwartymi, zawierającymi wielopłaszczyznowe zagadnienia i problemy matematyczne. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło następnego dnia w gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Edyta jako pierwsza gimnazjalistka z Inowrocławia i powiatu inowrocławskiego sięgnęła po najwyższe laury tego konkursu i uzyskała tytuł laureata OMJ. W uroczystości wręczenia nagród wziął udział wiceminister edukacji, podsekretarz Stanu w MEN Maciej Kopeć.
W zawodach pierwszego stopnia wzięło udział ponad 10 000 uczniów. Do zawodów drugiego stopnia, które odbyły się 13 stycznia br. w 11 miastach w Polsce, zakwalifikowano 1216 uczniów. Z kolei do udziału w finale wyłoniono 127 uczniów. Edyta jest zwolniona z egzaminu gimnazjalnego z matematyki oraz może wybrać dowolną szkołę ponadgimnazjalną, w której będzie kontynuować naukę. Ten przywilej zagwarantowała sobie już wcześniej jako finalistka tej olimpiady oraz gdy uzyskała 100% punktów w etapie finałowym Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki. Opiekę dydaktyczną nad uzdolnioną matematycznie uczennicą sprawuje prof. Aleksandra Grzegorska.