AktualnościOsiągnięciaZ Życia Szkoły

Laureaci wojewódzcy OWoPiŚW

20 stycznia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbył się etap okręgowy Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. “Kasper” był reprezentowany przez ośmiu uczniów z wszystkich klas społeczno-prawnych. Tegoroczne rozgrywki olimpijskie oprócz rozszerzonej znajomości wiedzy o społeczeństwie i historii najnowszej obejmowały również szereg zagadnień na poziomie akademickim z zakresu teorii demokracji. Po wyjątkowo w tym roku trudnym teście i egzaminie ustnym aż trzech naszych uczniów znalazło się w gronie pięciu laureatów wojewódzkich z awansem do etapu centralnego. Jest to jak dotychczas największe w historii naszej szkoły osiągnięcie młodych kasprowiczan w tej olimpiadzie. W marcu o tytuły laureatów i finalistów zwalniające z matury rozszerzonej z wiedzy o społeczeństwie walczyć będą: Paweł Daroszewski, Bartosz Lusiak i Kamil Kalka – wszyscy z kl. II e. Opiekunem uczniów jest dr Sławomir Drelich, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie i podstaw prawa.