AktualnościZ Życia Szkoły

Remont instalacji CO

W szkole pod nieobecność uczniów trwa poważny remont instalacji centralnego ogrzewania. Wykonawca zobowiązał się, że prace zostaną ukończone przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych.