AktualnościZ Życia Szkoły

Uroczysty komers – pożegnanie absolwentów

Na początku odbyła się ceremonia ślubowania absolwentów, którego tekst odczytali wychowawcy klas maturalnych, po czym nastąpiło przekazanie Sztandaru Szkoły przez odchodzących członków pocztu młodszym kolegom. Następnie nagrodzono najwybitniejszych absolwentów. Tytuł Primus Inter Pares otrzymał Igor Chełstowski w uznaniu za liczne sukcesy olimpijskie oraz
znakomite wyniki w nauce. Nagroda im. Szymona Prusa dla Najlepszego Humanisty trafiła do Mikołaja Kaszaka, który wywalczył szereg tytułów w olimpiadach i konkursach humanistycznych. Tytułem Najlepszego Sportowca uhonorowany został Andrzej Kostuch za swe sukcesy koszykarskie. Medal Szkoły za najlepsze wyniki w nauce oraz sukcesy olimpijskie i nienaganną postawę podczas trzech lat pobytu w szkole trafił do Olgi Romanowskiej, Igora Chełstowskiego i Mikołaja Kaszaka. W dalszej kolejności upominki i dyplomy otrzymali olimpijczycy, sportowcy, aktorzy, odchodzący działacze Samorządu Uczniowskiego i redaktorzy szkolnej gazetki.

Kolejną częścią uroczystości było wręczenie maturzystom świadectw ukończenia szkoły. Rodzice tych, którzy ukończyli szkołę z wyróżnieniem, otrzymali od Dyrekcji listy gratulacyjne. Słowo do absolwentów i zebranych gości wygłosili Dyrektor Szkoły Rafał Łaszkiewicz, Włodzimierz Figas, ks. Ireneusz Oliwkowski, Ewa Szymańska-Shawkat i Henryk Okoński, a w imieniu opuszczających naszą szkołę abiturientów – Weronika Kwiecińska i Mikołaj Kaszak. Z kolei w imieniu młodszych uczniów głos zabrał przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Szymon Ludwig.

Liczymy, że nasi absolwenci będą niejednokrotnie wracać do szkolnych murów, odwiedzać swoich nauczycieli, a swoją postawą rozsławią w przyszłości imię swojego Liceum. Życzymy im wszystkiego najlepszego: dobrych wyborów i jak najmniej trosk dorosłego życia.