OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Jeszcze jeden sukces Igora

26 kwietnia nasz utalentowany umysł ścisły Igor Chełstowski odebrał kolejne nagrody i gratulacje. Tym razem miało to miejsce w Warszawie, na uroczystości zakończenia XVIII Powszechnego Internetowego Konkursu dla Uczniów Szkół Średnich z Matematyki. Igor został jego laureatem i zajął 11. miejsce w Polsce.

Konkurs ten jest kilkuetapowy i rozpoczyna się na początku roku akademickiego. Początkowe dwa etapy są rozgrywane w Internecie, łącznie pięć tur po dziesięć zadań. Trzeci etap polega na rozwiązaniu zadań przydzielonych przez system i wysłaniu ich pocztą. Półfinał odbył się w Toruniu, przy użyciu systemu informatycznego, pod nadzorem. Finał miał miejsce w Warszawie na Politechnice Warszawskiej.

Konkurs stoi na wysokim poziomie matematycznym i dzięki swemu prestiżowi uzyskał poparcie Ministerstwa Edukacji Narodowej, został objęty patronatem programu Interkl@sa oraz patronatem Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki.