OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Paweł Daroszewski laureatem olimpiady

W dniach 18-19 marca odbył się na Uniwersytecie Warszawskim finał centralny Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Laureatem XIX miejsca został Paweł Daroszewski, uczeń kl. I e o profilu społeczno-prawnym. Paweł musiał wykazać się znajomością materiału rozszerzonego z wiedzy o społeczeństwie, znajomością historii najnowszej i współczesnych stosunków międzynarodowych, ale również biegłością w zakresie religioznawstwa, gdyż temat zmienny tegorocznej edycji dotyczył systemów religijnych świata. Sukces Pawła jest tym szczególny, że dał mu – pierwszakowi licealnemu – zwolnienie z matury z wos-u i wstęp na najlepsze uniwersytety w Polsce. Opiekunem Pawła jest prof. Sławomir Drelich.