Z Życia Szkoły

Debata uczniów z nauczycielami

23 lutego w auli szkolnej odbyła się debata oksfordzka między przedstawicielami nauczycieli i uczniów. Tematem debaty były zadania domowe. Nauczycieli reprezentowali profesorowie Anna Pędzich-Kuszel, Elżbieta Piniewska, Sławomir Drelich i Norbert Kwiatkowski, a uczniów – Olga Kłos, Oliwia Ksobiak, Filip Krokos i Szymon Ludwig. Ostatecznie rozstrzygnięcie problemu nie padło, a ciężki bój na merytorykę i formę wypowiedzi zakończył się remisem. Organizatorami debaty byli – Szkolny Klub Debat Kaspra oraz Samorząd Uczniowski.