Z Życia Szkoły

Awans Igora w Olimipadzie Fizycznej

Igor Chełstowski, uczeń kl. III B matematyczno-fizycznej, zakwalifikował się do zawodów teoretycznych II stopnia LXVI Olimpiady Fizycznej. Odbędą się one 15 stycznia w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Opiekunem Igora jest jego nauczyciel fizyki, prof. Eugeniusz Mikołajczak.