OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Awans uczennic w Olimpiadzie Języka Francuskiego

Antonina Łyczkowska z klasy Ia i Kamila Stanek z Id, uczennice prof. Ewy Furman, zakwalifikowały się do etapu okręgowego Olimpiady Języka Francuskiego, który odbędzie się 13 stycznia w Gdańsku. Taki sukces już w pierwszej klasie możliwy jest dzięki dobremu przygotowaniu językowemu w gimnazjum. Antosia jest laureatką a Kamila finalistką konkursu gimnazjalnego.
Zawody II stopnia obejmują część pisemną i część ustną w języku francuskim. Sprawdzają znajomość języka francuskiego oraz realioznawstwa, cywilizacji i kultury krajów francuskojęzycznych.