Z Życia Szkoły

Połowinki klas drugich

19 listopada w mątewskiej Restauracji AS odbyły się – już po raz dziewiąty – połowinki klas drugich naszego Liceum. Organizatorem imprezy był Samorząd Uczniowski wraz ze swoimi opiekunami – prof. Tomaszem Dudkiem i prof. Adamem Kopciem.