WolontariatZ Życia Szkoły

Charytatywny kiermasz ciast

Jak co roku, w przeddzień 11 listopada Samorząd Uczniowski zorganizował Świętomarcińską Akcję Charytatywną – kiermasz ciast, z którego całkowity dochód przeznaczony został na rzecz naszych uczniów z poważnymi problemami zdrowotnymi.
Wyrazy uznania należą się wszystkim ofiarodawcom, a także grupie uczniów z klasy III c oraz I gimnazjalnej, którzy w szczególnie aktywny sposób zaangażowali się w przeprowadzenie akcji.