Z Życia Szkoły

Obrady o astrobazie

Nasza szkoła 19 września gościła członków Komisji Edukacji i Nauki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w której zasiada m.in. nasza polonistka prof. Elżbieta Piniewska, występująca tego dnia w roli gospodyni. Obecni byli wicemarszałek województwa Sławomir Kopyść, radni Andrzej Walkowiak, Wojciech Jaranowski i Maciej Świątkowski, naczelnicy od spraw oświaty w powiecie – Robert Gołdecki – i mieście – Magdalena Kaiser oraz dyrektor Rafał Łaszkiewicz i opiekun naszej astrobazy prof. Eugeniusz Mikołajczak. Przedmiotem obrad była m.in. działalność astrobazy oraz kilkunastu innych takich obiektów w województwie.