Z Życia Szkoły

Sprzątanie świata 2016

16 września odbyła się kolejna edycja akcji „Sprzątanie świata – Polska”. Jest ona częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World. W Polsce działaniom patronuje Fundacja Nasza Ziemia. Ma ona na celu promowanie nieśmiecenia, edukację odpadową oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się negatywny wpływ człowieka na środowisko.
Tegoroczne hasło akcji brzmiało „Podaj dalej …. Drugie życie odpadów”.
Jak co roku w akcję włączyła się również aktywnie społeczność naszej szkoły. Reprezentowały nas klasy I c pod opieką wychowawczyni prof. Joanny Konopki-Rydz oraz II e pod opieką prof. Kornelii Rychwickiej.