OsiągnięciaWycieczkiZ Życia Szkoły

Laury w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej

W sobotę 3 czerwca po uroczystym otwarciu Olimpiady, którego dokonał Tomasz Pietrusiak – przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, 112 finalistów udało się na pierwszą, pisemną część egzaminu. Test zawierał 50 pytań z odpowiedziami do wyboru. Do ścisłego finału i jednocześnie części ustnej zakwalifikowało się dziesięcioro uczniów z najwyższą punktacją, wśród których znalazła się Maja Siudak (na drugim miejscu). Etap ustny odbył się w niedzielę: uczestnicy zmagali się z wylosowanymi zestawami pytań (6 teoretycznych i 3 praktyczne). Tu musieli wykazać się wiedzą związaną z rozpoznawaniem roślin, zwierząt, głosów ptaków, ssaków, płazów. Warto dodać, że OWE jest jedyną olimpiadą, w której część ustna ma charakter publiczny. Stopień trudności pytań był wysoki. Jury, w skład którego weszli przedstawiciele wielu instytucji: Ligi Ochrony Przyrody, Lasów Państwowych, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Konserwator Przyrody oraz przewodnicząca
Komitetu Głównego Olimpiady Małgorzata Falencka-Jabłońska, przyznawało punkty odpowiadającym na pytania otwarte, a średnia z dziesięciu ocen trafiała na konto finalisty. Cała dziesiątka otrzymała tytuł laureata, a została wyłoniona z aż 28 500 uczniów, którzy w tegorocznej edycji przystąpili do etapu podstawowego w całej Polsce.

Głównym sponsorem Olimpiady od kilkunastu lat jest TOYOTA, dzięki której laureaci w nagrodę polecą we wrześniu na grecką wyspę Lefkada. Oprócz wycieczki Maja otrzymała: tablet, sprzęt turystyczny (śpiwór, materac, plecak, kompas), torbę z logo TOYOTY, długopisy oraz książki. Nagrody rzeczowe otrzymała również Martyna. Ponadto obie dziewczyny zdobyły prawo wolnego wstępu na 56 uczelni w całej Polsce, wśród których są uniwersytety, akademie oraz politechniki. Maja, jako laureatka, ma zagwarantowane 100% z matury rozszerzonej z biologii przy rekrutacji na medycynę na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Organizatorzy zapewnili uczestnikom i opiekunom zmagań liczne atrakcje, jak m.in. wycieczka po campusie Uniwersytetu Jagiellońskiego, zwiedzanie kopalni soli w Wieliczce czy spacer traktem królewskim od Barbakanu do Wawelu i zwiedzanie Collegium Novum.

Gratulujemy Mai i Martynie, a także mgr Annie Pędzich-Kuszel, która od wielu lat jest opiekunką merytoryczną laureatów i finalistów OWE z „Kaspra”, co przekłada się na wysoką pozycję szkoły w ogólnym rankingu tejże Olimpiady.