Z Życia Szkoły

Kasper wśród 200 najlepszych szkół w Polsce

Skrót STEM pochodzi od anglojęzycznych nazw dziedzin nauk ścisłych: Science – nauki przyrodnicze, Technology – technika, Engineering – inżynieria, Mathematics – matematyka. Metodologia rankingu uwzględnia następujące wskaźniki: 50% za wyniki egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z matematyki, fizyki, biologii, chemii i informatyki, 25% punktów za obowiązkową maturę z matematyki i 25% za sukcesy w olimpiadach przedmiotowych: fizycznej, biologicznej, chemicznej, matematycznej, informatycznej, astronomicznej i wiedzy technicznej oraz olimpiadach międzynarodowych z zakresu przedmiotów ścisłych.

Społeczność „Kaspra” jest bardzo dumna ze swej lokaty w rankingu. Pozycja wydaje się stosunkowo odległa, lecz biorąc pod uwagę fakt, że liceów ogólnokształcących jest w Polsce prawie 2 tysiące, jest się z czego cieszyć. Gratulujemy i życzymy utrzymania wysokiego poziomu w przyszłości.