OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Igor finalistą 65. Olimpiady Fizycznej

Igor Chełstowski, uczeń klasy II B, został jednym z najmłodszych finalistów 65. Olimpiady Fizycznej. Finał olimpiady odbył się w Warszawie w dniach 2-5 kwietnia, a brało w nim udział sześciu uczniów z naszego województwa. Tytuł finalisty, który uzyskał
Igor, daje mu prawo wstępu na wszystkie uczelnie techniczne, kierunki ścisłe uniwersytetów, uczelnie medyczne oraz uzyskanie 100% wyniku na maturze z fizyki. Uczeń swój sukces zawdzięcza intensywnej i wytrwałej pracy, wsparciu rodziców i opiece merytorycznej swojego opiekuna, nauczyciela fizyki, mgra Eugeniusza Mikołajczaka. Serdecznie gratulujemy!