OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Z olimpiady wrócili z tytułami

12 marca odbył się w Białymstoku finał centralny Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym. Troje maturzystów z kl. III e (europejsko-prawnej) naszego liceum reprezentowało okręg kujawsko-pomorski. Nasi uczniowie osiągnęli ogromny sukces, gdyż wszyscy wrócili z tytułami. Krzysztof Niespodziński został laureatem olimpiady, natomiast Monika Brzyska i Paula Kozioł uzyskały tytuły finalistek. Tytuły te dają naszym uczniom możliwość wstępu poza procedurami rekrutacyjnymi na prestiżowe kierunki (m.in. prawo) na najlepszych uniwersytetach w Polsce. Uczniowie ci wykazali się nie tylko doskonałą znajomością zagadnień z wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym, ale również biegłością w zakresie współczesnych stosunków międzynarodowych, prawie międzynarodowym i prawach człowieka. Opiekunem uczniów jest dr Sławomir Drelich, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie i podstaw prawa.