OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Udział w debatach historycznych IPN

We wszystkich czterech debatach nasi wylosowali stronę opozycji – ich zadaniem było obalenie postawionej w temacie tezy. Pierwsza debata, z III LO we Włocławku, odbyła się na temat „W 1939 roku Polska postąpiła właściwie, zbrojnie broniąc się przed agresją III Rzeszy”. Tę turę wygraliśmy. Drugą debatę na temat „Polski wysiłek zbrojny podczas II wojny światowej nie przyniósł Polsce większych korzyści”, z drużyną III LO w Bydgoszczy, również wygraliśmy. Debaty trzecia i czwarta odbyły się z tym samym przeciwnikiem – IV LO w Toruniu (do ścisłego finału przechodziły dwie drużyny z największą liczbą punktów) i obie nieznacznie przegraliśmy. Tematy to: „Poznański Czerwiec – początek końca komunizmu w Polsce” i w finale „Powojenna zmiana przebiegu granic była korzystna dla Polski”.

Warto dodać, że najlepszym mówcą finału wojewódzkiego jurorzy uznali Szymona Ludwiga z naszej drużyny. Mimo przegranej możemy być bardzo dumni z naszej reprezentacji – złożonej z pierwszoklasistów, których wiedza historyczna wymaga jeszcze sporego uzupełnienia, zaś tematy dotyczące historii współczesnej są bardzo trudne i niejednoznaczne w ocenie. Organizatorzy turnieju, przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej, podkreślili wysoki poziom merytoryczny debat, a w podsumowaniu po każdej z nich zwracali uwagę m.in. na język historyczny, jakim operowali mówcy. Serdecznie gratulujemy młodym debatantom i wierzymy, że uzyskane doświadczenie będzie procentować w kolejnych turniejach.