Z Życia Szkoły

Pokazy na UMK w rocznicę urodzin Kopernika

19 lutego Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu obchodził 543. rocznicę urodzin swojego patrona. Z tej okazji w Instytucie Fizyki UMK odbyły się pokazy z fizyki i astronomii pt. „Światła kosmosu”. W pokazach uczestniczyła młodzież z klasy I b matematyczno-fizycznej, I c biologiczno-chemicznej oraz klas gimnazjalnych, wraz z opiekunami – nauczycielami fizyki mgr. Michałem Burzyńskim i mgr. Eugeniuszem Mikołajczakiem. Uczniowie oprócz poznania ciekawych wiadomości z astronomii mieli okazję brać udział w doświadczeniach ze spektroskopii i fizyki niskich temperatur.