Z Życia Szkoły

Red. Piotr Zaremba napisze o ITO

Spektakle teatralne i projekty artystyczne Inowrocławskiego Teatru Otwartego złożonego z uczniów Kaspra, a prowadzonego przez mgr Elżbietę Piniewską, wzbudzają zainteresowanie mediów nie tylko lokalnych, ale także ogólnopolskich. 11 lutego odwiedził naszą szkołę znany dziennikarz warszawski Piotr Zaremba z tygodnika „W Sieci”, by przeprowadzić wywiad z panią reżyser i przyjrzeć się próbie nowej propozycji artystycznej pod roboczym tytułem „W oparach absurdu fioletowej krowy”. Iteowcy odpowiadali na pytania dziennikarza dotyczące powodów uczestnictwa w zajęciach, swoich gustów literackich i umiejętności pracy w grupie. Po spotkaniu z młodymi aktorami Piotr Zaremba został oprowadzony przez dyrektora Rafała Łaszkiewicza po gmachu szkoły. Szczególne zainteresowanie gościa wzbudziło szkolne muzeum dokumentujące historię Gimnazjum i Liceum Jana Kasprowicza oraz dokonania jego wychowanków.