Z Życia Szkoły

Awans matematyków w olimpiadzie

Dwóch uczniów naszego liceum – Igor Chełstowski i Marcin Klempka z kl. II B – uzyskało kwalifikację do zawodów II stopnia LXVII Olimpiady Matematycznej. Będą w nich jako jedyni reprezentować Inowrocław. Zdolni młodzi matematycy na co dzień pracują pod opieką mgr Katarzyny Kwak. Serdecznie gratulujemy!