OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Licealista i gimnazjalista w finale OWoIIIRP

Przebieg grudniowych rozgrywek Olimpiady Wiedzy o III RP poskutkował uzyskaniem przez dwóch uczniów „Kaspra” awansu do etapu centralnego tej olimpiady. Awanse uzyskali: Krzysztof Niespodziński z kl. III e (europejsko-prawnej) oraz Paweł Daroszewski z kl. III gimnazjum. Trzeba wspomnieć, że awans Pawła – ucznia gimnazjum – jest spektakularnym sukcesem, gdyż Olimpiada Wiedzy o III RP przeznaczona jest dla licealistów, a jej finaliści oraz laureaci uzyskują indeksy na kierunki prawnicze, społeczne i humanistyczne prestiżowych uniwersytetów w kraju. Olimpiada ta wymaga wykazania się wiedzą rozszerzoną z wiedzy o społeczeństwie, a także znajomością historii, ustroju i prawa III RP. Sukces dwóch młodych „kasprowiczan” jest kontynuacją ubiegłorocznych sukcesów, kiedy to Daniel Jakubowski – ubiegłoroczny maturzysta – został zwycięzcą tej olimpiady, a dwóch innych uczniów uzyskało tytuły laureata i finalisty. Opiekunem uczniów jest dr Sławomir Drelich. Serdecznie gratulujemy!