Z Życia Szkoły

Prestiżowa nagroda dla naszej polonistki

18 grudnia w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy nauczycielka języka polskiego w naszej szkole, mgr Elżbieta Piniewska, została uhonorowana za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej nagrodą Ministra Edukacji Narodowej. Wyróżnienie takie otrzymał również Zbigniew Zygora – nauczyciel geografii w II LO.