OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Wykład w ramach Akademii Przyszłego Menedżera

9 grudnia w naszej szkolnej auli odbyło się spotkanie z dr. Leszkiem Czaplewskim – wykładowcą UMK w Toruniu – pt. „Bill Gates – przedsiębiorca ery globalizacji”. Spotkanie odbyło się w ramach Akademii Przyszłego Menedżera, której opiekunką jest prof. Anna Śledzińska.
Dr Czaplewski zaprezentował uczniom postać twórcy Microsoftu jako przedsiębiorcę nowego typu, dla którego podstawowym kapitałem wyjściowym były nie środki finansowe czy materialne, ale pomysł i umiejętności. To właśnie te składniki pozwoliły z małej dwuosobowej firmy, jaką był w 1975 roku Microsoft, uczynić ogólnoświatowego giganta dominującego na rynku oprogramowania komputerowego.
Swój wykład dr Czaplewski wzbogacił projekcją filmu „Bill Gates i historia Microsoftu”.